Het doel van de tourcommissie

Beste fietsvrienden,

We hebben 21 mei een overlegvergadering gehad met het bestuur en daarbij hebben we de primaire taken van tourcommissie besproken, zodat we die ook naar de leden kunnen communiceren en dat het voor iedereen duidelijk is.

De tourcommissie heeft als primaire taak, het enthousiasmeren van het fietsen met de groep en het organiseren van de routes die gereden worden.

We hebben gemerkt dat het met de huidige navigatie systemen handig is om vooraf de gpx routes te delen waarna er altijd genoeg leden zijn die de routes op hun navigatiesystemen hebben.

Onze insteek hierbij is dat we gevarieerde routes aanbieden en niet zoals andere clubs volgens een vaste route rijden, waarbij iedere woensdag en zondag meer prestatie gericht wordt gefietst.

Dat wij er voor kiezen om gevarieerde routes te rijden, ligt wat ons betreft nu eenmaal dicht bij het idee waarmee we deze club hebben opgericht. We zijn een tourclub waarbij het gezellig moet zijn om mee te gaan fietsen, het plezier staat dan ook voorop.

We vinden het dan ook goed om te zien dat er al zoveel input is van diverse leden die hun routes delen via de app.

Dit willen we graag zo houden en indien mogelijk nog een beetje uitbreiden. Iedereen die nog een mooie route op zijn navigatie systeem heeft, nodigen we uit deze door te sturen naar info@tourclubdegroteplaat.nl

De Tc zou nog uitgebreid kunnen worden met een lid die het leuk vind om routes te bepalen, laat het dus weten als je graag mee denkt over de te rijden routes. Een lid van de A groep zou welkom zijn.

Verder kan de tourcommissie het initiatief nemen voor het rijden van toertochten door het hele land dan wel in het buitenland.

Het is hierbij wel belangrijk om te weten dat de vereniging hiervoor geen bijdrage zal geven, deze zullen dus ten alle tijden voor eigen rekening zijn, maar dragen wel bij aan het fietsen met plezier in een groep.

Daarnaast hebben we het gehad over het opleiden van wegkapiteins. De tourcommissie en het bestuur willen de volgende stap zetten en dat betekend dat we willen gaan rijden met wegkapiteins. 

De vereniging en de groepen waarmee gefietst wordt zijn inmiddels zo groot dat het noodzaak is om met wegkapiteins te gaan fietsen.

Hiervoor is een cursus te volgen via de Ntfu en hiervoor wil de vereniging dan ook graag tijd en geld voor vrij maken.

Wellicht dat we hier nog een aparte informatiepagina aan wijden, maar hier kun je alvast wat info vinden over de inhoud 

https://www.ntfu.nl/clubs/trainersopleidingen/begeleider-wegkapitein/wegkapitein

Het beste is om zoveel mogelijk leden te hebben die deze cursus zouden willen volgen, zodat men kan afwisselen van de rol als wegkapitein, ook hiervoor geldt, als het je leuk lijkt, laat dit dan weten aan het bestuur zodat men hier rekening mee kan houden op het moment dat men een cursus wil organiseren.