Agenda Algemene Ledenvergadering 16 april 2019

Agenda Algemene Ledenvergadering Tourclub de grote plaat.

Deze vindt plaats op 16 april 2019 19:00 bij Bar Lekker Vierakkerstraat 30 in Huissen.

 1. Opening
 2. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 2018
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen stukken
 5. Kascontrolecommissie
 6. Financieel jaarverslag
 7. Vaststelling contributie
 8. Vaststelling begroting 2019/ 2020
 9. Pauze
 10. Bestuursverkiezing
 11. Tourcommissie
 12. Feest / activiteitencommissie
 13. Kleding / sponsorcommissie
 14. Rondvraag
 15. Sluiting